. Chậu ngâm chân gỗ thông - Cửa hàng thùng gỗ Thăng Long
0964.099.222