. Trống thiếu nhi - Cửa hàng thùng gỗ Thăng Long
0964.099.222